paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Paleontologie > Co je paleontologie

Co je paleontologie a čím se zabývá

Paleontologie je přírodní věda, která se zabývá studiem zkamenělin - pozůstaků po organismech z minulých geologických období. Pomocí zkamenělin se studuje vývoj života i životních podmínek na Zemi.

Biologické objekty, geologické nástroje

Paleontolog při sběru zkamenělin

Paleontologie je mezioborová věda. Nachází se zejména mezi geologií, biologií a ekologií. Stejně jako biologie a ekologie se paleontologie zabývá studiem organismů a životních podmínek, ale těch z geologické minulosti, které jsou ukryty v geologickém záznamu a ke kterým je nutné přistupovat geologickými nástroji.

Biologové mohou současné organismy studovat přímo v jejich přirozeném prostředí. Paleontologové studují jen zlomek původních organismů, který se zachoval ve formě zkamenělin. Biologové mohou snadno pozorovat přirozená společenstva organismů a jejich životní podmínky. Paleontologie má v tomto pohledu řadu omezení, ale i tak se stále vyvíjejí a zdokonalují postupy jak získávat ze zkamenělin mnohem více informací. Také nové nálezy vhodně zachovalých zkamenělin posouvají možnosti paleontologie stále vpřed.

Od pouhého popisu k moderní paleontologii

Preparace zkameněliny

V minulosti se paleontologie soustředila zejména na popis zkamenělin jako takových. Postupem času se paleontologové začaly zabývat studiem společenstev, životních podmínek, vlastností prostředí, probíhajícíh procesů a reakce ekosystémů na různé události.

Paleontologie je dnes svázána s celou řadou jiných oborů, do kterých přispívá svými poznatky nebo ze kterých čerpá znalosti či využívá jejich metody studia. Paleontologové tak spolu s dalšími odborníky pomáhají skládat celkovou mozaiku historie naší planety.

V rámci paleontologie nalezneme celou řadu specializací

Paleontologie se jako vědní obor dělí do celé řady odvětví a specializací. Pro ilustraci si můžeme některé z nich uvést: Paleobotanika se zabývá studiem zkamenělých rostlin, paleozoologie pak studiem živočichů. Ichnologie se zabývá studiem zkamenělých stop po činnosti organismů. Mikropaleontologie studuje mikroskopické zkameněliny. Paleoekologie se zabývá vztahy mezi organismy a prostředím v pravěku. A takto bychom mohli pokračovat ještě poměrně dlouho.

Výsledky paleontologie

Rekonstrukce pravěkého moře (zdroj NASA)

Jak již bylo naznačeno výsledky paleontologických studií využívají odborníci z jiných oborů. Biologům, kteří studují dnešní organismy, podává paleontologie informace vývoji těchto organismů v minulosti. Geologům poskytuje paleontologie například nástroj k poměrně přesnému, rychlému a levnému určování stáří vrstev.

Výsledkem snažení paleontologů srozumitelným široké veřejnosti jsou například paleontologické rekonstrukce, které například formou obrazové rekonstrukce seznamují pozorovatele se stavem tehlejšího prostředí a složení společenstev organismů.

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.