paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Zapojte se do paleontologie

Zapojte se do paleontologie

Paleontologii se může věnovat každý a to i bez příslušného vzdělání. Je možné se například věnovat sběru zkamenělin a i tak je možné zásadně přispět k rozvoji paleontologie. Ani ty nejvýznamnější a nejcennější nálezy si totiž nevybírají komu padnou pod ruku a často je nalezne amatérský sběratel i kdyby hned vedle něj sbíral paleontolog profesionál.

V ideálním případě by měl být sběratel ve spojení s odborníky, kteří mu pomohou s určováním zkamenělin a případně odhalí nálezy, které si zaslouží další studium a které posunou poznání paleontologie vpřed.

Na této stránce jsou k dispozici některé možnosti jak se i laik může zapojit do paleontologie a být v kontaktu s předními odborníky. Můžete tak získat informace z oboru a třeba také navštívit zajímavé lokality pod vedením profesionálních paleontologů.

Kamenožrout - geologický (i paleontologický) seminář

Kromě vlastního korespondenčního semináře pro žáky a studenty pořádá přednášky (ke shlédnutí i na YouTube), exkurze, soustředění, výstavy apod.

Palaia - Společnost pro paleontologii, o. s.

Občanské sdružení Palaia si klade za cíl ochranu paleontologického dědictví a vzdělávání široké veřejnosti. Pořádá exkurze, výstavy, přednášky, podílí se na vedení kroužku pro děti a podobně.

Paleontologická sekce Společnosti NM

Paleontologická sekce Společnosti Národního muzea se zaměřuje na pořádání přednášek a exkurzí pro širokou veřejnost. Rovněž nabízí konzultace a pomoc při určování nálezů.

Paleontologické kroužky pro děti a mládež

Při Stanici přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy jsou k dispozici dva kroužky pro děti a mládež zaměřené na paleontologii.

Univerzita třetího věku

Zejména seniorům v důchodovém věku jsou určeny kurzy Univerzity třetího věku. Paleontologii je možné studovat formou Univerzity třetího věku na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze.

Česká geologická společnost

Společnost je otevřená všem zájemcům o paleontologii z řad laické veřejnosti a nabízí možnost kontaktu s odborníky z oboru. Dále pořádá pro zájemce různé přednášky a exkurze.

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.